ברכות ופתיחת הכנס
יו"ר הכנס - פרופ' שי לין, הטכניון
יו"ר ות"ת - פרופ' נחמיה לב ציון
נשיא הטכניון - פרופ' יצחק אפלויג

תיקשוב בהוראה אקדמית
יו"ר מיט"ל - פרופ' עזי ברק, אוניברסיטת חיפה

קורסי חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי: מערכת Mathnet לשיעורים אינטראקטיביים ברשת
פרופ' רון אהרוני, הפקולטה למתימטיקה, הטכניון

בניית ידע משותף בקורס וירטואלי במחלקה למדעי הצמח
פרופ' עמרם אשל, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת ת"א

פיתוח מקצועי של מתכשרים לפעילות בסביבות מורכבות
ד"ר בילי עילם וד"ר יעל פויס, החוג להוראה, אוניברסיטת חיפה

פנל: תיקשוב הלמידה במוסדות להשכלה גבוהה - חזון, מציאות והפער ביניהם
מנחה הפנל: פרופ' דני וויס, הטכניון
חברי הפנל: פרופ' שיזף רפאלי, אוניברסיטת חיפה; פרופ' דב תאני, אוניברסיטת בר-אילן;
ד"ר אורית חזן, הטכניון; ד"ר רפי נחמיאס, אוניברסיטת ת"א

The Changing Role of Faculty in Web-Based Teaching and Learning
Prof. Claudine SchWeber, U. of Maryland University College  כל הזכויות שמורות ל מיט"ל והטכניון ©