תקצירי פוסטרים ומצגותאתר מלווה קורס בהסתברות ומערכת WebAssign
תמר גדריך, מכללת אורט בראודה
tamy-g@zahav.net.il

קישור למצגת.
קישור למערכת WebAssign.
קישור לאתר ההסתברות במכללה האקדמית אורט בראודה בכרמיאל.

המצגת תפגיש את הצופה עם אתר המלווה את הקורס בהסתברות הניתן לתלמידי ביטק בהנדסת תעשייה וניהול ובהנדסת תוכנה (שנה ב') במכללה האקדמית אורט בראודה כרמיאל ועם המערכת הממוחשבת (WebAssign) לבדיקת שיעורי הבית.

מטרת אתר מלווה קורס והמערכת הממוחשבת (WebAssign) הוא פיתוח כלים שיאפשרו לסטודנטים להיות מעורבים ופעילים בקורס, באופן בלתי תלוי במקום ובזמן, ובצורה שוטפת במהלך כל הסמסטר.

אתר מלווה הקורס בהסתברות, בנוי מהמרכיבים הבאים:
 • news- עדכון על התוספות האחרונות באתר, וניהול שוטף של הקורס (פרסום החומר שיועבר בתרגולים הפרונטאליים, ופרסום עבודות הבית).
 • פתרונות מלאים לשיעורי הבית.
 • מבחנים ופתרונם.
 • קישורים להדגמות ממוחשבות (applets) הפזורות ברחבי הרשת.
 • טבלאות מסכמות של החומר התיאורטי, מאורגן על פי נושאים.
 • תרגולים עצמאיים, למספר נושאים בקורס.
 • תקשורת למרצה הקורס - דרך E-mail.

כל המרכיבים הללו כאחד, יוצרים שינוי בקונספציות הלימוד אצל הסטודנט, הנשען כעת בלימודיו על רשת האינטרנט. הסטודנט הופך לישות עצמאית, בכך שהוא השולט על זמנו החופשי, מבחינת השגת החומר הדרוש לו על מנת להיות בקיא ברזי הקורס.

להשלמת התמונה, הוכנסה המערכת הממוחשבת ( WebAssign ( על מנת לבדוק אוטומטית את עבודות הבית. המצגת תאפשר לצופה, להגיש מטלת ניסיון, ובכך להיחשף למהות המערכת הממוחשבת.
יעילות המערכת היא בראש ובראשונה, השגת כלי בלתי תלוי בבודק הידני, העוקב אחר רמת הידע של הסטודנטים באופן רצוף במהלך הסמסטר (בפרט כשמדובר בקורס רב-משתתפים). יתר על כן, מערכת ממוחשבת זו נוצלה גם ככלי המאפשר לסטודנט לבדוק את רמת הידע שלו בפתירת שאלות נוספות בחומר.קורס מתוקשב "מבוא לתורת ההגה של הלשון העברית"
תמר צבי , אוניברסיטת חיפה, tzewi@research.haifa.ac.il

הקורס "מבוא לתורת ההגה של הלשון העברית" נלמד במסגרת לימודי החובה של שנה א' בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה ארבע שעות סימסטרליות במשך סימסטר אחד. קורס זה כולל מבוא למושגי יסוד בתורת ההגה (פונטיקה, פונולוגיה), וכן את יסודות תורת ההגה של הלשון העברית החדשה ושל הלשון העברית המקראית. הקורס כולל הדגמות של ביצוע הגאים (עיצורים ותנועות) בהתניות פונטיות שונות ובתקופות לשון שונות. הקורס מוגדר כשיעור ותרגיל, אולם מועבר על ידי מרצה אחד ללא סיוע של עוזרי הוראה וללא תרגיל צמוד.
בשל סיבה טכנית: העדר תרגיל צמוד ומתרגלים לקורס זה, ובשל סיבה תוכנית: טיבו של קורס בתורת ההגה אשר עוסק בביצוע של הגאים, כלומר בשימוש בקול לצורכי הוראה, עלה הרעיון לפתח ולהציג חומרי עזר לקורס באתר אינטרנט. כעת מסתייע הקורס במעטפת הHighLearn, וכתובת האתר נמצאת במערכת זו, אולם קדמו לאתר זה אתרים קודמים שהכילו חומר מגוון באמצעים אחרים. הקורס המתוקשב בנוי כקורס תומך להוראה פרונטלית, ונעשה בו שימוש במסגרת ההוראה גם בכיתה וגם על ידי התלמידים בבית. הוא כולל אמצעי עזר רבים ומגוון של תרגילים, כדלהלן:
 • קובצי תוכן המכילים את החומר שנרשם בעבר על ידי שקפים באופן ידני. קבצים אילו מחולקים לנושאים לפי סדר הוראתם בקורס, והסטודנטים חופשיים לפנות אליהם ולהיעזר בהם בכל עת. הקבצים הללו מקושרים לקובצי קול ותמונה ולאתרי אינטרנט רלוונטיים.
 • תרגילים המכילים שאלות רבות ברירה בנושאי השיעורים. תרגיל מסכם מכיל מבחר שאלות רבות ברירה בכל הנושאים הללו.
 • תרגילים אינטראקטיביים שפותחו במיוחד עבור הקורס הזה. תרגילים אלה נכתבו בג'אווה ובתוכנת C++ , הם מכילים לוחות מקשים וירטואליים וכן כפתורי משוב לסטודנט. התרגילים נגישים לכל סטודנט בכל עת, וניתן לתרגל אותם באופן עצמאי, לבדוק בדיקה עצמית, ולקבל משוב אוטומטי מן המחשב.
 • בין התרגילים האינטראקטיביים ראויה לציון מיוחד לומדה שנכתבה בתוכנת C++ לתרגול תעתיק פונמי של הלשון העברית בפרט ושל לשונות שמיות בכלל. בהוראת הלשון העברית והלשונות השמיות מקובל להשתמש בתעתיק לטיני הן על מנת להתגבר על מחסום הכתבים הנבדלים של הלשונות השונות, והן כדי לייצג ביחס של 1:1 את כל מגוון העיצורים והתנועות, יחס שאינו בא לידי ביטוי בכתבים של כל לשון. מרבית הקורס ב"תורת ההגה של הלשון העברית" נלמד באמצעות תעתיק פונמי. הלומדה לתרגול תעתיק פונמי מאפשרת לכל סטודנט להטמיע את השימוש בתעתיק הלטיני על ידי תרגול ובדיקה עצמאיים באמצעות המחשב בלבד.
 • מילוני מושגים: אתר הקורס מכיל אינדקס למילון מושגים ומילון מושגים שנכתבו במיוחד עבור קורס זה, וכן הוא מכיל קישורים למילונים פונטיים כלליים שנכתבו באוניברסיטאות אחרות בעולם.
 • האתר כולל קישורים לאתר של הארגון הפונטי הבינלאומי (International PhoneticAssociation = IPA ), והוראת התעתיק הפונטי הבינלאומי (התעתיק הלטיני המשרת את המחקר של כל לשונות העולם) נעשית בכיתה באמצעותו. חומרים נוספים שנמצאים באתר זה, וכן בתקליטור שפותח באוניברסיטת קליפורניה, ואשר שולבו באתר הקורס, מאפשרים לשמוע באופן פעיל בעת השיעור, וכמובן בעת תרגול עצמאי על ידי הסטודנטים, קובצי קול המדגימים ביצוע של עיצורים ותנועות על כל דקויותיהם.
 • גישה לחומרי הקריאה של הקורס (ביבליוגרפיה): מרבית הרשימה הביבליוגרפית של הקורס נסרקה עבורו בספריית השמורים, והיא נגישה לכל סטודנט מכל מחשב המקושר לאינטרנט הן בתוך אתר הקורס והן מחוצה לו (באמצעות סיסמה).
 • אתר הקורס מציג מבחר מבחנים משנים קודמות.
 • אתר הספרייה: אתר זה הוכן במיוחד עבור הקורס הזה על ידי מחלקה מיוחדת בספריה של אוניברסיטת חיפה, והוא מכיל קישורים רבים הרלבנטיים לקורס.פרויקט שביט ומערכת רימון
עמנואל גרינגרד, emanuel@mail.shenkar.ac.il
משה מודריק, mudrik@mail.shenkar.ac.il
הפקולטה להנדסה, שנקר

קישור למצגת 1.
קישור למצגת 2.
קישור למצגת 3.

פרויקט הלמידה המבוזרת של שנקר - בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב קרוי שביט. במסגרת פרויקט זה מתנהלים כיום למעלה מ20 קורסים מקוונים ברמות שונות של מורכבות.
במסגרת הפרויקט פותחו מספר מערכות שונות במסגרת עבודות הגמר של סטודנטים בחוג למחשוב תעשייתי. המערכות עושות שימוש ברכיבים זמינים וחופשיים מתשלום של חברת מיקרוסופטׁשהוכלו בדפי אינטרנט (שידורי מולטימדיה) וכן בפיתוח מקורי (מערכת רימון) שנעשה באמצעות ASP של שרתי האינטרנט של מערכת חלונות.

הפרויקט מכיל את הרכיבים הבאים:
שביט אסינכרוני
יכולות ללימוד מבוזר מבוסס אינטרנט. עיקרו תמיכה בלמידה אסינכרונית: התלמידים הנמצאים בריחוק מקום וזמן משנקר מתקשרים למערך ההוראה באמצעות תוכנת רימון: מערכת ניהול למידה, המשמשת כמעטפת, בכדי להשתתף במערך כוללני של הוראה מבוזרת.

רימון מספקת סילבוס, שיעורים, קישורים למאמרים, למצגות ולאתרי אינטרנט, קבוצות דיון, הודעות, דואר אלקטרוני, קבלה, משלוח ובדיקה של עבודות ומבחנים (פתוחים וסגורים) ומעקב ציונים. בחלק נכבד מהשיעורים הקישורים מצביעים על מצגות זרימה של ווידאו/אודיו מסונכרנים עם שקפים. המערכת משמשת גם למחקר וכבר בוצעו בעזרתה מספר עבודות סמינריוניות ומספר עבודות גמר לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן.

שביט סינכרוני
תצורה זאת מאפשרת לימוד אינטראקטיבי סינכרוני עם תלמידים פרטניים ועם מרכזי לימוד התומכים במספר רב של תלמידים. הלומדים צופים בזמן אמת במרצה המשתמש בווידאו, אודיו ושקפים. בנוסף ניתן להציג בפני הלומדים מערכת "לוח לבן" ותוכניות יישום וכן לשתפם בהפעלתן, להראות סרטים ולשוטט באינטרנט. השיעור מוקלט והופך לאחר מכן למצגת זרימה (sreaming) במערכת שביט האסינכרוני. הלומדים יכולים להשתתף ביישומים מוצגים ולהגיב באמצעות הצבעות אלקטרוניות ודו-שיח טקסטואלי המתקיים בינם לבין עצמם ובינם לבין המרצה וכן דו-שיח אודיו המתקיים בין המרצה לתלמידים..

חלק מהקורסים משתמשים בכל הרכיבים שנמנו לעיל בעוד שקורסים אחרים מסתפקים בחלקים נבחרים בלבד של ההיצעים.

ועידת חוזי
שנקר מפעיל מערכת ועידת חוזי הקשורה לאוניברסיטה באנגליה.

פרויקטים אורחים
שביט מארח את פרויקט נהרדעא המבוסס על שידורים סינכרוניים ואסינכרוניים. קהל היעד הוא תלמידי תיכון המשתתפים בקורסים אקדמאים נושאי נקודות זכות של שנקר ושל אוניברסיטת בר-אילן. בנוסף עומד לרשות התלמידים והמרצה אתר אינטרנט ובו חומרי לימוד נוספים וכן מערכת שיעורים הממומשת בעזרת רימון.
מוסדות לימוד נוספים הביאו רצון להשתלב במערכת כגון בית הספר התיכון ע"ש מיכה רייסר מחולון המתארח אף הוא במערכת.השפעת סגנון הנחייה על השתתפות איכותית בלמידה מרחוק
ערבה קלאי, המחלקה למדעי ההתנהגות, אוניברסיטת בן-גוריון והמחלקה לפסיכולוגיה וחינוך, או"פ
kallai@bgumail.bgu.ac.il

מערך התקשוב באוניברסיטה הפתוחה
מאז 1996 הוכנס לאוניברסיטה הפתוחה מערך תקשוב, המלווה את שיטות הלמידה המסורתיות להוראה מרחוק כתוספת שאינה מחייבת. מערך התקשוב כולל מידע לסטודנט, חומר לימודי (כגיבוי לחומר הנשלח בדואר) ועוד. בין היתר מתנהל אתר נפרד עבור כל קורס. אתר קורס מנוהל ע"י מרכז הקורס, בנוסף לעבודתו השוטפת. המרכז חופשי לנהל את האתר כרצונו, בהתאם לנוהלי האו"פ.

קבוצות הדיון
במחלקה לפסיכולוגיה וחינוך, מתקיימת בכל אתר "קבוצת דיון", שבה יכולים סטודנטים להעלות שאלות ובעיות - למרכז או לחבריהם, והמרכז יכול להנחות ולהעשיר את המשתתפים.
התפתחות קבוצות הדיון במהלך השנים נעשתה בהדרגה: גם במספר משתתפים וגם בסוג התכנים שהועלו. בשנת הלימודים הנוכחית (התשס"ב) נצפית השתתפות עשירה ומגוונת יותר מאי-פעם.

רקע למחקר
רוב המחקרים על שילוב הטכנולוגיה בהשכלה הגבוהה, עוקבים אחרי קורס בודד - עם/בלי פגישות פרונטליות בכיתה רגילה. במחקרים אלה, ההשתתפות בחלק המתוקשב של הקורס היתה בגדר חובה, על-מנת לבחון את מלוא הפוטנציאל הטמון בטכנולוגיה החדשה.
כאמור, בשלב זה מערך התקשוב באו"פ רובו ככולו איננו מחייב. סוג זה של תקשוב מצריך התייחסות שונה למידת ההשתתפות של סטודנטים ולאיכותה.

שאלות המחקר
האם וכיצד משפיעה דרך ההנחיה (בקבוצת דיון שאין בה חובת השתתפות) על מידת ההשתתפות ועל איכות התכנים? והאם השתתפות פעילה ואיכותית בקבוצת הדיון תורמת לסטודנט?

מבנה המחקר
המחקר משווה בין פעילותם של קבוצות סטודנטים, הלוקחים חלק בשני קורסים (בפרק זמן של סמסטר), המונחים ע"י מרכזים שונים. שיטת המחקר תהיה ניתוח תוכן (איכותני וכמותני) ייחודי, עפ"י קוד שנבנה במיוחד לצרכיי המחקר. הקוד מתייחס בנפרד למסרים של סטודנטים (לדוגמא: פניה חברתית, תשובה לסטודנט, השתתפות בדיון) ולמסרים של המנחה (לדוגמא: מהירות תגובה, עידוד שאלות תוכן, עירור דיון). בנוסף יבחנו ציוני הסטודנטים באופן יחסי."לומדים ספריה" - התמצאות ושימוש בספרית אוניברסיטת חיפה :
סיור וירטואלי, לומדה להכרת הקטלוג הממוחשב, רישום עצמי להדרכות
נעמה חזן, מחלקת היעץ, ספריית אוניברסיטת חיפה
nchazen@univ.haifa.ac.il


אוריינות מידע הינה היכולת לזהות את הצורך במידע כלשהו והיכולת לאתרו, להעריכו ולהשתמש בו בצורה היעילה ביותר.
הספריה מפעילה מערכת מורכבת ומתוחכמת של אמצעים טכנולוגיים לשימוש נכון ויעיל בחומר הספרייתי. על מנת שקהל המשתמשים בשירותי הספריה, חוקרים וסטודנטים, יוכלו להפיק את התועלת המירבית מזמינות החומר הספרייתי, אנו מציעים לאחד את ההדרכות של הספריה לרצף הגיוני, שישלב בתוכו הוראה של מיומנויות מחשב בסיסיות, שימוש מושכל במשאבי הספריה, הכרת התכנים היחודיים של כל חוג וכתיבה אקדמית.

הספריה התחייבה לפתח הפיכת ההדרכה,שניתנה עד כה במתכונת של הדרכה פרונטלית וסיור ברחבי הספריה, לקורס מתוקשב. הקורס המתוקשב נועד לאפשר נגישות בזמנים שונים, ממקומות מרוחקים מן הספריה והאוניברסיטה ואף מקטין את הצורך הנוכחי במדריכים רבים ובחדרי הדרכה מיוחדים בתוך הספריה.
הכנת הקורס נעשתה בסביבת הלמידה High Learn . הקורס יכול להיות מקושר לכל קורס מתוקשב שיוכן באותה מעטפת.
הלמידה נעשית באופן עצמאי ואינטראקטיבי על ידי שימוש בלומדה שפותחה על-ידי צוות מהספריה בשיתוף עם צוות ממרכז התמיכה לקורס המתוקשב.
מטרת הלומדה הינה הקניית מיומנויות בסיסיות לחיפוש חומר ספרייתי באמצעות קטלוג הספריה "אלף".
הסיור הוירטואלי מאפשר הכרות עם הספריה, אוספיה השונים ונקודות השרות.
באמצעות הלומדה מתאפשר שימוש בהדרכה מקוונת מחוץ לספריה, טרם התחלת הלימודים וחזרה בעת הצורך כתזכורת.

השנה, תשס"ב, הועברו ההדרכות בספריה במתכונתן החדשה, הסיור הוירטואלי, שימש השנה, כאמצעי עזר להסברים של המדריכים לגבי התמצאות כללית בספריה והכרת השרותים והנהלים השונים. לאחר מכן עבדו הסטודנטים באופן עצמאי עם הלומדה להכרת הקטלוג בצורה אינטראקטיבית. במהלך העבודה העצמית לא התעוררו בעיות ושאלות כפי שהיו בשנים קודמות כשההדרכות התקיימו במתוכנתן הישנה. בסיום ההדרכה העברנו משוב, באופן מדגמי והתגובות היו נלהבות. הסטודנטים ציינו שהלומדה היתה מקיפה ותרמה להבנת החומר הנלמד ולהתמצאותם בספריה.

פיתוחים עתידיים: בעקבות ההצלחה של ההדרכה הראשונית, הספריה מתעתדת לפתח מודולים נוספים שיתאימו להדרכות המתקדמות שמציעה הספריה, כגון: הדרכה במפתח המאמרים, הדרכה נושאית, הדרכה במאגרי מידע וכו'.

http://www-lib.haifa.ac.il/www/VT/virtualtur.html (הסיור הוירטואלי)
http://virtual.haifa.ac.il/Default.asp?time=1007367853015 (הקורס המתוקשב)
http://www-lib.haifa.ac.il/www/hadracha/register/tz_input.htm (רישום עצמי להדרכות)מבוא לבלשנות ערבית
רפי טלמון, אוניברסיטת חיפה
rstalmon@research.haifa.ac.il

רקע
הקורס המתוקשב המוצג בפוסטר זה הוא קורס מבואי במסגרת החוג לשפה וספרות ערבית. במתכונתו המתוקשבת במעטפת HighLearn הוא מתקיים בשנה"ל תשס"ב לראשונה, להוציא קבוצת ניסוי שלמדה גרסה מוקדמת שלו במהלך קיץ תשס"א.
הקורס מיועד לכ100- תלמידים הנמצאים בסמסטר השלישי של לימודיהם בחוג. הקורס מהווה מפגש מבואי לקראת שעורים מתקדמים בתחום הבלשנות הערבית. הוא מציג את (1) פן מבנה הלשון הערבית ו(2) פן תולדותיה. הקורס סוקר את מבנה הלשון הערבית לשני טיפוסיה ("ספרותית" ו"מדוברת") ולפי דרך ההתייחסות של המלומדים הערבים הקדומים לעומת גישתם של חוקרים-מזרחנים מודרניים.
יצוין כי הקורס נתפס על ידי התלמידים בחוג כקשה במיוחד, בשל הצורך להתמודד עם טיפוס החומר הבלשני הזר למרבית התלמידים, ועם ההיקף הרחב של נושאים המוצגים בו.
במתכונת ההוראה העכשווית נלמד קורס זה לימוד אישי במהלך השבוע שקודם למפגש כיתתי (עזרת מתרגל מוצעת ברשת ובנוכחות חד-שבועית בכיתת מחשבים). מפגש עם מורה השעור מנוצל לחידוד נקודות, הצגת פתרונות אפשריים לחומר הבחינה הרלוונטי ומענה על שאלות. עם סיכום לקחים יישקל ביטול המפגש הפיזי.

פתרונות הוראה
הקורס מציג פתרון למספר בעיות שליוו את הוראתו במתכונת ההוראה הפרונטלית, שלפיה התקיים לאורך 4 שנים:
א. הקורס מופיע בשתי גירסאות נפרדות, בלשונות העברית והערבית. כך יכולים התלמידים להתמודד עם הנושאים בלשון הקרובה להם. עם זאת, מילון המונחים נועד לקרבם למערכות המונחים בלשונות שונות (ערבית, עברית, אנגלית ועוד), כפי שהם עתידים להכירם בספרות המדעית במהלך לימודיהם.

ב. הקורס מצמצם את טקסט המלל למספר קטן של משפטים בכל נושא, ומציג המחשה.

ג. הקורס מעלה את הנושאים השונים בחלוקה היררכית ומבנית ברורה, הן בהפרדת נושאי מבנה הערבית (4 שעורים) ותולדותיה (7 שעורים, מהם 5 מוכנים), הן בחלוקת הנושאים לשעורים וליחידות בתוכם.

ד. הקורס מציג מילון מונחים בעל קישורים.

ה. הקורס מציג תרגול אינטראקטיבי של התלמיד לסיכום הבנת כל שעור.

ו. הקורס מצליח להציג בצורה מתמצתת כמות ידע רבה, המהווה תחליף מושכל להוראה פרונטלית אינטנסיבית מידי של שעור זה שקוים במפגש שבועי סימסטריאלי (12 מפגשים).

ז. הקורס מוצע גם לתלמידים של קורסים מתקדמים (תרגילים, פרוסמינרים וסמינרים) ותארים מתקדמים שלא למדו בעבר את שעור המבוא. בעתיד יתווספו לשעור זה יסודות מרחיבים כדי להגביר תועלתו כדרישות קדם לשעורים מתקדמים, בתחומים הרלוונטיים להם.
דקדוק ב' לבוגרי בתי"ס ערביים
רפי טלמון, אוניברסיטת חיפה
rstalmon@research.haifa.ac.il

רקע
הקורס המתוקשב המוצג בפוסטר זה הוא קורס מבואי במסגרת החוג לשפה וספרות ערבית. במתכונתו המתוקשבת במעטפת HighLearn הוא מתקיים בשנה"ל תשס"ב לראשונה.
הקורס מיועד לכ80- תלמידים הנמצאים בסמסטר השלישי של לימודיהם בחוג. הקורס מהווה מפגש מבואי לקראת שעורים מתקדמים בתחום התחביר הערבי.
הקורס מהווה מפגש מיוחד של התלמיד הערבי עם שיטות ניתוח תחבירי מודרני לפי זרמי בלשנות המשלבים את חכמת הלשון של הבלשנים הערבים הקדומים עם הישגי התיאוריה בעת החדשה ועד ימינו אלה.
במתכונת ההוראה העכשווית נלמד קורס זה לימוד אישי במהלך השבוע שקודם למפגש כיתתי (עזרת מתרגל מוצעת ברשת ובנוכחות חד-שבועית בכיתת מחשבים). מפגש עם מורה השעור מנוצל לחידוד נקודות, הצגת פתרונות אפשריים לחומר הבחינה הרלוונטי ומענה על שאלות. עם סיכום לקחים יישקל ביטול המפגש הפיזי.


יתרונות הוראת הקורס בפן המתוקשב
א. הקורס מופיע כולו בלשון הערבית. עולם המושגים הזר עולה בנוסח קריא הקל יחסית למעקב.

ב. הקורס מצמצם את טקסט המלל למספר קטן של משפטים בכל נושא, ומציג המחשות וניתוחן הפרטני.

ג. הקורס מציג תרגול אינטראקטיבי של התלמיד לסיכום הבנת כל שעור.

ד. הקורס מצליח להציג בצורה מתמצתת כמות ידע רבה, המהווה תחליף מושכל להוראה פרונטלית אינטנסיבית מידי של שעור זה שקוים במפגש שבועי סימסטריאלי (12 מפגשים).

ה. הקורס מוצע גם לתלמידים של קורסים מתקדמים (תרגילים, פרוסמינרים וסמינרים) ותארים מתקדמים הזקוקים לריענון ולחיזוק ידע באמצעות הדגמות חדשות ורבות.
אתר השפות למטרות אקדמיות: קורסים באנגלית וערבית
מרשה בן-שושן, אולגה בוגדאנוב, שושנה בן-ארי
המחלקה לשפות זרות, אוניברסיטת חיפה
bensous@research.haifa.ac.il


במהלך השנתיים האחרונות, אנו, במחלקה לשפות זרות באוניברסיטת חיפה, עוסקים בבניית אתר אינטרנט למחלקה ב: http://lang.haifa.ac.il. מטרת האתר שלנו היא לעודד אינטראקציה בין סטודנטים למורים בחדר לימוד וירטואלי, מחוץ לחדר הכיתה וזמן ההוראה האמיתי. הקורסים שלנו משלבים את עבודתם של הסטודנטים בקישור לרשת online, עם שיטות הוראה מסורתיות.

האתר כולל חומרי-לימוד הקשורים לקורסים שלנו, עם קישורים לאתרי-שפות בערבית, אנגלית, צרפתית, גרמנית, יוונית, איטלקית, יפנית, רוסית, ספרדית, תורכית ואידיש. לימוד שפות אלו הוא חובה במספר חוגים באוניברסיטת חיפה, על מנת לאפשר לסטודנטים לקרוא את הביבליוגרפיה וחומר העזר הדרוש להם בשפת המקור. למשל: לימוד ערבית הוא חובה בחוג להסטוריה של המזרח התיכון, ולימוד לטינית - בחוג להסטוריה של ימי הביניים.

מטרות האתר הן להפיץ את קורסי השפה הניתנים במחלקה לציבור הרחב, ולהעשיר את הקורסים הקיימים באמצעות שאלות וחומר המועברים באופן אינטראקטיבי. המרכיב האינטראקטיבי של הקורס מהווה תחליף להוראה פרונטאלית וספרי לימוד, והוא נועד לעודד את לומדי השפה לגלות ברשת האינטרנט מקורות בשפה הנלמדת, ולספק פורום לאינטראקציה בין סטודנטים למורים מחוץ (ובנוסף) לכיתת הלימוד.

האתר כולל דפי הערכה לצורך קבלת תגובות מהקהל, בכדי לקבל משוב על מידת יעילותו.

במצגת שלנו נראה את אתר המחלקה, ונציג שני קורסים, באנגלית ובערבית, כדוגמה. אנו משתמשים בתוכנת ה-HighLearn שחוברה על ידי Britannica Knowledge Systems Ltd.

השימוש באתר שלנו מוסיף למורים ולסטודנטים אמצעי, המקנה גמישות בבחירת חומרי הלימוד, תשומת לב אישית והעלאת המוטיבציה.

האתר לשפה הערבית מכיל קישורים לעיתונות היומית בארצות ערב, אשר איננה זמינה לקורא הישראלי מחוץ לאינטרנט. בכך ניתן ללמוד חומר אקטואלי ביותר, תוך התעדכנות בחידושי הלשון המרובים, הצצים בערבית (כבעברית ואנגלית), חדשות לבקרים.ההיבט העיצובי של תכנית לפיתוח רב שנתי של אתרים לימודיים:
חקר מקרה של החוג לאמנות התאטרון
רוז אביגיל פלדמן, הפקולטה לאומניות , אוניברסיטת תל-אביב
rosef@post.tau.ac.il

קישור למצגת.

מוצעת כאן גישה מערכתית שבה קיים תכנון כולל ומודולרי של הצרכים הדרושים להוראה בחוג לאמנות התאטרון ולהקמת תשתית מתאימה שתאפשר בניית אתרים ביעילות ובמשך תקופה של מספר שנים ע"י מאגרים משותפים לכל המורים לפי הצרכים של תחומים בתוך החוג. היום, כשהחוגים והמגמות בחינוך הגבוה משלבים אינטרנט בהוראה, מוצע לבחון שילוב שיטות עבודה של תכנון כולל, לצורכי קבלת החלטות המשפיעות על תכנון בניית האתרים ביעילות.

בחוג לאמנות התאטרון, כמו ברוב החוגים בפקולטה לאומנויות, ההוראה מתבססת על שילוב חומר ויזואלי רב הדורש עיבוד דיגיטלי לצורך שילובו באתר אינטרנט. תכנון נכון מאפשר הכנת החומר בצורה יעילה אשר משפיע באופן ישיר על העלויות , והזמן הדרוש להקמתם של אתרים לקורסים אשר משלבים את החומר הקיים כבר במאגר הנבנה.

יוצגו דוגמאות של אתרים שפותחו עד כה ומקומם בתכנית הלימודים כבסיס לפיתוח עתידי על גבי מיפוי של תכנית הלימודים בחוג לאמנות התאטרון. בשלב הראשון פותחו שני אתרים בעזרת מיון פרויקט ות"ת תשס"א-תשס"ב: "מבוא לתולדות התאטרון והדרמה" הקורס שעליו רוב קורסים העיוניים בחוג מתבססים; ו"אולם ובמה" קורס היסטורי במגמה לעיצוב תאטרון. יוצגו נתונים לגבי שימוש התלמידים באתר במשך הלימודים.
Physweb: מערכת אוטומטית להגשת תרגילי בית בקורסי פיסיקה בטכניון
יורם רוזן והגר לנדסמן, הפקולטה לפיסיקה, הטכניון
rozen@phep6.technion.ac.il


הפקולטה לפיסיקה בטכניון, מספקת קורסים בפיסיקה לכלל הפקולטות בטכניון.
עד היום, הסטודנט הגיש את פתרון התרגיל כתוב על גבי נייר. לקורסים כלל טכניונים עם מספר סטודנטים גדול (כמו פיסיקה ,2,31…) שיטה זו מהווה בעייה רצינית - המשוב על תרגילי הבית איטי ובשל כמות הסטודנטים הגדולה רק מדגם של עבודות נבדק בקפדנות, תהליך הגשת התרגילים וקבלתם בחזרה הוא ארוך ומייגע, והמעקב אחר התרגילים שכבר הוגשו הוא מסורבל וטומן בתוכו אי דיוקים רבים.

Physweb הינה מערכת אינטרנט שתוכננה לתת מענה לבעיות אלו. בעזרת המימשק הידידותי הסטודנט מקבל מדי שבוע טופס תרגילים אישי. הציון על העבודה ניתן מיידית, והמעקב אחרי ציונים קודמים פשוט.
Physweb הינה מערכת אוטומטית להגשת ובדיקת תרגילי בית ואינה מתימרת להיות מערכת לימוד.

בניגוד למערכות תרגילי בית אחרות הקיימות בשוק (ובטכניון) physweb תוכננה על מנת לתת מענה לבעיות אופיניות לקורסים הניתנים בפקולטה לפיזיקה:
 • תוך דקות של הדרכה יכול כל מרצה או מתרגל להוסיף שאלה מקורית למערכת ולכתוב דף תרגילים ללא צורך בידע קודם.
 • ניהול התרגילים גמיש ופשוט- מתוך מאגר השאלות הנצבר יכול המתרגל להרכיב דף תרגילים בהתאם לנושא ולרמה המבוקשים.
 • אלמנטים גרפים (ביטויים מתמטים) וכתיב עברי ניתנים להזנה בקלות ובאופן הנתמך על ידי כל הדפדפנים הנפוצים.
 • המערכת פשוטה - זמן הורדת התרגיל והבדיקה מהיר.
 • אופן בחירת השאלות והפרמטרים המופיעים בהן ניתנים לשליטה בהתאם לצורך (ערכים אקראיים, שאלות שונות למשתמשים שונים וכו').

המערכת נמצאת בשימוש כבר שלושה סמסטרים לקורסים כלל טכניונים הניתנים בפקולטה לפיסיקה.
בסמסטר זה (חורף תשס"ב) המערכת נמצאת בשימוש על ידי 5 קורסים (פיזיקה 1, 1מ, 2, 3, 3ח) .הוספת הנחייה מרחוק ללימוד המתוקשב - יישום בקורס בביוכימיה
לאה מור, מכללת אורט בראודה
leamoril@yahoo.com

קישור למצגת.

ללימוד המתוקשב מטרות רבות. הוא מאפשר חזרה על החומר, עיבוד החומר, הכנת הסטודנט ללימוד הפרונטלי בכיתה, ועוד. אך ניתן לתגבר את הלימוד המתוקשב ולהוסיף לו פן של הנחיה מרחוק ע"י המרצה. במהלך העבודה המתוקשבת, הסטודנט יקבל משוב שיאפשר לו לתקן את הלך מחשבתו ולהגיע לתוצאה הרצויה.

במצגת זו יובאו מספר דוגמאות לתהליך ההנחיה מרחוק בלימודי הביוכימיה.
1. בפתרון תרגילים:
פירוק שאלה מורכבת לתת שאלות. תוצאה נכונה על כל אחת מהן היא תנאי לקבלת תוצאה נכונה בשאלה העוקבת.
הוספת משיחים המתקבלים כתוצאה מפתרון שגוי.
הוספת רמזים לדרך הפתרון לתשובות השגויות.
הוספת שאלות ממקדות על משמעות השלבים השונים.

2. דרך לקבלת משיחים שגויים:
מתן שאלה פתוחה, ואנליזה של התוצאות.
בקשה מהסטודנטים לתת תשובות שגויות ולתת הסבר לסיבת השגיאה.

3. ניתוח תוצאות המעבדה:
עיבוד המידע שהתקבל במעבדה ע"י כל הסטודנטים. לכל סטודנט מתאפשר בחינת המידע שהוא קיבל וניתוחו.
ניתן להשוות מידע זה לתוצאות אחרות מהספרות, ולנתח את משמעות ההבדלים בין שיטות הבדיקה השונות.

צורת עבודה זו יכולה לעזור לסטודנט במספר דרכים:
לימוד הדרך לפתרון שאלות מורכבות.
זיהוי טעויות סיסטמטיות בדרך המחשבה.
העברת הסברים מפורטים עד כדי רמה של מנגנוני ריאקציה ומשמעויות ביולוגיות של תהליכים ותרכובות.
ריכוז תוצאות מעבדה שהתקבלו מקבוצת סטודנטים ובחינתם.

כדי לאפשר תהליך לימודי זה, על המערכת לאפשר הגשת התשובה מספר פעמים, וכך, הסטודנט יוכל להתמודד עם מספר בעיות במהלך הפתרון.

במחקר מלוה של הפרויקט המתוקשב (פונדק ורוזנר, 2001), נבדקה תגובת הסטודנטים לעבודה המתוקשבת. בהשואת תגובתם בשבוע השלישי לסמסטר לשבוע האחרון לסמסטר ניתן לראות שיפור משמעותי בהבנתם את חומר הלימוד ובשביעות רצונם מהעבודה המתוקשבת.קורס "טכנולוגיות מולטימדיה" בשיטת למידה מבוזרת
אריאל פרנק, אלון ימפל, אוניברסיטת בר-אילן
ariel@cs.biu.ac.il

קישור למצגת.

בקיץ תשס"א הועבר בבר-אילן הקורס "טכנולוגיות מולטימדיה", לתלמידי תואר שני במינהל עסקים, בשיטה ייחודית של "למידה מבוזרת". למידה מבוזרת (Distributed Education) [למידה-מבוזרת], שמהווה התפתחות והכללה של שיטת לימוד מרחוק Distance Learning)), היא שיטת למידה המאפשרת לסטודנטים, למרצה ולתכניי הקורס להימצא בזמנים ומרחבים שונים כך שניתן יהיה ללמד וללמוד בכל מקום, בכל זמן ובכל מדיה.
קורס טכנולוגיות מולטימדיה הוא קורס בסיסי במולטימדיה הכולל את הנושאים הבאים: מבוא להידודיות אנוש-מחשב HCI
(Human-Computer Interaction), יישומי מולטימדיה רשתיים ומבוזרים, מנשקי משתמש, סוגי ומאפייני מדיות, תמליל-על (Hypertext) ומדיית-עלHypermedia) ), מולטימדיה ברשת, דחיסה/פרישה, איכות שירות QoS (Quality of Service), וכלי ועידות מולטימדיה.
הקורס כלל כ-30 מצגות http://www.cs.biu.ac.il/~ariel/mm664),PPT )כל אחת כמודול (Chunk) של עד כ-30 דקות, משך זמן שהתברר כמתאים מבחינת שיקולי זמן הקלטת שיעור, הזרמתו וכושר קליטת הצופה. בקורס השתתפו 28 סטודנטים (מתוך 30 שנרשמו). הקורס נמשך שבעה שבועות/פגישות כאשר כל פגישה כללה שתי הרצאות (סה"כ 7*2*2=28 שעות אקדמיות). מרכיב הקורס הפרונטלי הועבר במעבדת מולטימדיה שכוללת לוח לבן, מערכת Tegrity, טלוויזיה, ושלושה מחשבי מולטימדיה PC עם ערכות VCON לועידת חוזי.
קורס זה הועבר במסגרת מערכת ניהול למידה (LMS HighLearn (Learning Management System - HL)) של חברת ברקת (http://hl.campus.el.biu.ac.il). נעשה שימוש בעיקר בשירותים האסינכרוניים ש-HL מספקת: אלפון משתתפים, פורומים (קבוצות דיון), סקרים, פרסום הודעות ולוחות מודעות. מאגר הידע ב-HL כלל את כל תכני הקורס, כאשר כל הרצאה מסופקת במגוון מדיות: PPT, HTML, PDF, הקלטת Tegrity ו-ZIP. מעבר לכך, לרוב הנושאים צורפו דוגמאות מולטימדיה שונות ( (JPEG, Flash, A/Vואתרי Web מומלצים. הסטודנטים השתמשו רבות בחומרים מהמאגר והמליצו להעשירו עוד יותר.

מרכיב ייחודי בקורס היה השימוש במערכת (Tegrity (http://www.tegrity.com, המספקת עגלת הצגה מבוססת-מצלמה שמאפשרת העברת שיעור ע"ג לוח לבן בעזרת הקרנת מצגת PPT, תפריט וירטואלי לשליטה, עט לייזר לסימון וכתיבות (Annotations) על הלוח.

המערכת מאפשרת שימוש משולב בשלוש שיטות למידה מבוזרת במקביל: הצגת מצגת על פני לוח לבן לכיתה הנוכחת (אותו זמן, אותו מקום), שידור חי למשתתפים הרחוקים (אותו זמן, מקום שונה), והקלטת השיעור ללמידה עצמאית (זמן שונה, מקום שונה). מערכת Tegrity מאפשרת גם הרצת יישומי חלונות כלשהם ושילובם בשיעור. הסטודנטים נעזרו רבות בהקלטות שסופקו להם
(http://dolphin1.cs.biu.ac.il/tegrity/Default.asp?folder=%5Cmm836), גם ע"ג CD-ROM לבסוף (כדי לחסוך בהורדות דרך הרשת למחשב המקומי ברוחב-פס נמוך).

ההשתתפות בפורומים ב-HL היוותה מרכיב חשוב בקורס [למידה-מבוזרת]. נפתחו סה"כ שבעה פורומים (כפורום לשבוע) שכללו את הנושאים: "מגמת המחשביזיה", "יכולות זיהוי דיבור", "עתיד האינטרנט", "רעיון למידה מבוזרת", "ניווט בסביבות היפריות", "שימוש בועידות חוזי", ו-"פורום פתוח לדיונים". בשבעת הפורומים השתתפו כ-26 סטודנטים בממוצע לפורום, כאשר היו 37 תגובות בממוצע לפורום, ז.א., כ-1.5 תגובות לסטודנט בממוצע. הסטודנטים נהנו מאד מחוויית הפורומים ומהמשוב ששותף בין כולם, והמליצו להרבות בשימושו.

בקורס ניתנו הדגמות רבות, כולל שיעור מלא שהוקדש לוועידות מולטימדיה שבה הודגמו מערכות MS NetMeeting ו-.VCON NetMeeting הודגמה בשלושה אופנים: דו-כיווני בכיתה, בין הכיתה למעבדה אחרת, ובין הכיתה למשתתף בבית, כאשר שירותי שיתוף נתונים (Data Sharing) סופקו בין שלושת המשתתפים (לוח לבן, העברת קבצים, הצגת/שיתוף יישומים ושיחוח (Chat)). מערכות VCON הודגמו ע"ג 3 PC במעבדה תוך קיום ועידת חוזי בין שלושת המשתתפים, כולל העברת שליטה בועידה ביניהם.
הקורס הייחודי הזה בטכנולוגיות מולטימדיה הועבר בהצלחה רבה, הן לפי התוצאות הסופיות בקורס (ממוצע ציונים גבוה יחסית במבחן ובפרויקטים) והן לפי חוות דעת רוב הסטודנטים שניתנה לבסוף במסגרת הפורום הפתוח (ראה כניסה מתאימה באתר
http://www.biu.ac.il/bar-e-learn/fr_reload.html?menisayon_hashetach.43.( מודל משולב זה של למידה מבוזרת משמש כעת בהצלחה גם בקורסים המועברים בבר-אילן בשיטה זו השנה.
[למידה-מבוזרת] א. ימפל, "למידה מבוזרת: מודל, ארכיטקטורה ומימוש", תזה לתואר שני בהנחיית ד"ר א. פרנק, מחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן, נובמבר 2001.


TPM - TelePresence Microscopy at the Technion
Mike Lieberthal, mtmike@tx.technion.ac.il
Wayne D. Kaplan, kaplan@tx.technion.ac.il
Department of Materials Engineering
Technion - Israel Institute of Technology

TPM - TelePresence Microscopy at the Technion (Word file).
Link to the site of TelePresence Microscropy Site
A valuable aid to many sciences is the electron microscope. It enables observation of minute details due to its high magnification and resolution as well as the quantitative measurement of elements.
However, it is not easy to raise funds to acquire such a device thus many research institutes do not have access to the data which electron microscopes provide. Some researchers are compelled to travel elsewhere in the country or abroad in order to advance their studies and collaborate with other scientists. In addition, the teaching of microscopy technologies is limited to a few students at a time due to physical limitations of the microscopy lab.

If such resources were available online the contribution to science would be immense.

To this end TPM - TelePresence Microscope was initiated. It provides a means by which observation, measurement and control are remotely available via the Internet.

The remote students and scientists simply need to browse to the TPM web site and watch a live video stream of the same output which the controller can see on the microscope monitor. No installation of software is required.
The remote collaborator may consult with a local technician or scientist as well as with another remote researcher using video conferencing software or by telephone.

A beta site has been developed for the Microscopy Laboratory of the Department of Materials Engineering at the Technion currently connected to a scanning electron microscope transmitting both the microscope's video output as well as an image of the microscope room.
קורס בהוראת המדעים: מימוש יתרונות פדגוגיים בעזרת אתר אינטרנט מלווה לקורס
אביגיל ברזילי, לולי שטרן מוטי פרנק
הטכניון
barzlai1@netvision.net.il

קישור למצגת.

הקורס "בעיות נבחרות בהוראת הביולוגיה" ניתן במסגרת המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון ומיועד לסטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון או שני בהוראת הביולוגיה. בקורס דנים בדרכי התמודדות עם קשיים בהוראת הביולוגיה באמצעות שימוש באסטרטגיות וטכניקות התורמות לבהירות ההוראה והתאמתה לכיתה הטרוגנית. כמו-כן משולבים בקורס היבטים חברתיים ואתיים בהוראת הביולוגיה באמצעות שימוש בקבוצות דיון. לקורס נבנה אתר אינטרנט מלווה באמצעות תוכנת WebCT.

תוכנת WebCT לבניית אתרי אינטרנט לקורסים מציעה, לבחירת המרצה, אפשרויות רבות לארגון הקורס ולמימוש עקרונות פדגוגיים. היתרונות הארגוניים העיקריים למרצה הם: יכולת לעדכן את חומרי הלמידה באופן שוטף, יכולת להעביר הודעות במהירות לכל הסטודנטים בקורס (לוח מודעות), קישורם למאגרי מידע ולאתרי אינטרנט רלבנטיים, אפשרות למעקב קל וזמין אחר התקדמות הסטודנטים, קבלת נתונים סטטיסטיים שונים ואפשרות לבדיקה אוטומטית של תרגילים וניהול ציונים.

לסטודנטים זהו אמצעי נוח לצפות ו/או להוריד חומרי לימוד, מצגות, שקפים, הודעות, תרגילי בית, בחינות ופתרונות. החומר נגיש לסטודנטים בכל מקום (בו נמצא מחשב המחובר לאינטרנט) ובכל זמן. באמצעות האתר ניתן להגיש תרגילי בית ולקבל משוב מסגל ההוראה. כמו"כ המערכת מאפשרת תקשורת בין סטודנטים לסגל ההוראה ובין הסטודנטים לבין עצמם.

במצגת יוצגו יתרונות פדגוגיים המאפיינים "הוראה טובה" המיושמים באמצעות אתר האינטרנט של הקורס "בעיות נבחרות בהוראת הביולוגיה": למידה פעילה ואינטראקטיבית, ארגון הקורס והשיעורים, מתן משוב מיידי (למורה ולתלמידים) על מידת ההבנה של התלמידים, למידה רב חושית ושילוב של למידה שיתופית באמצעות קבוצות דיון. שימוש בכלי של קבוצות דיון (פורומים) נמצא במחקרים רבים כיעיל מאוד לבניית הבנה משותפת (shard understanding).אתר אינטרנט לכל קורס בפקולטה לרפואה
איזבלה לייבקוביץ ושי לין
וצוות התקשוב: אדריאן טודור, אחמד חטיב, גלעד קנט, ויסאם חטיב, מורן פריד
מן,סקר חמאיסי, עדי עובדיה, אלכס בוכבינדר, דורית קניאגין, דפנה מן ומיקול והבה
הטכניון

קישור למצגת.

בשנים האחרונות אנו עדים לשילוב גובר של תקשורת ומחשוב בהוראה (תקשוב ההוראה).
האינטרנט משמש כמקור מידע מרכזי לציבור בכלל, ולרופאים ולחולים בפרט. משום כך, חשוב שתקשוב ההוראה ברפואה יהיה מבוסס-אינטרנט.
בשנת הלימודים תשס"א הוחלט בפקולטה לרפואה של הטכניון להקים יחידה שתרכז את בניית אתרי אינטרנט לכל הקורסים בפקולטה. הפרוייקט זכה למימון מות"ת, חלקו לפעילות כלל פקולטית, וחלקו לקורסים עבורם הוגשו בקשות.
לכל אחד מהקורסים הפרה-קליניים נבנה אתר אינטרנט עם מידע כללי על הקורס. בחלק מהקורסים פורסמו מצגות, תמונות ו/או תקצירי הרצאות. הכנת החומר לאינטרנט נעשתה ע"י סטודנטים בפקולטה. היתה מעורבות גדולה מצד סטודנטים אלו והם הרגישו בצורה מיידית את תועלת העבודה להם ולחבריהם לכיתה. גם מרצים שלא קיבלו מימון החליטו לעלות לאתר מצגות שהכינו, ושבשנים קודמות לא היו נגישות לסטודנטים.
בסוף שנה של פעילות, ראינו שבניית אתרי הקורסים הגבירה את נגישות הסטודנטים לחומר ההוראה. תיקשוב ההוראה תרם לשיפור איכות ההוראה גם בארגון כולל של סדר ההרצאות ומקורות. בנוסף, גברה המודעות לאינטרנט הן של הסטודנטים והן של המרצים.
בשנת הלימודים הנוכחית חלק מהאתרים הועברו לפלטפורמה של WebCT. המערכת מאפשרת ארגון של חומר הלימוד, צורות תקשורת שונות בין משתתפי הקורס והכנה של מבחנים מקוונים.
השימוש ב WebCT פתר בעיות שהתעוררו בשנה הקודמת, אך יצר בעיות חדשות. לדוגמא, במערכת זו הכניסה לאתר כל קורס היא לסטודנטים הרשומים לקורס בלבד, מה שטוב מבחינת זכויות יוצרים של החומר הכלול באתר. אך מצד שני, מרצה הרוצה לבדוק מה נלמד בקורס אחר לא יכול לעשות זאת. גם לעובדה שהעבודה במערכת היא מול השרת יש יתרונות וחסרונות.הפרקטיקה של פרויקט "נהרדעא" - למידה מרחוק של קורס אקדמי
ארקדי שטיינבוק, ברוך אופיראינגריד ברט, יוסי לב, יעל לב ויפעת הרפז, אוניברסיטת בר-איךן
עמנואל גרינגרד, שנקר- ביה"ס גבוה להנדסה ולעיצוב

קישור למצגת 1.
קישור למצגת 2.


בשלוש השנים האחרונות עוסקים אוניברסיטת בר-אילן, שנקר - בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב ובתי ספר תיכוניים בהרצה ניסיונית של קורס המועבר בלימוד מרוחק והמוכר כקורס אקדמי: בוגרי הקורס יקבלו נקודות זכות במוסדות המשתתפים.

במהלך השנים הצטבר ניסיון רב בהעברת הקורס האקדמי. ניסיון זה, שנצבר בדרך לא קלה, מאשר לנו כיום להרחיב את הפרויקט הן בכמות הלומדים והן בקורסים נוספים, כגון JAVA ו- C++.

המרכיבים החיוניים של הפרויקט הם:
 • חומר מוכן ומסודר מראש, שנבנה במיוחד להעברה בלימוד מרחוק ומתחשב במגבלות הקיימות. נדגיש שוב, שהכנת החומר ללמידה מרחוק שונה מזו של למידה רגילה ודורשת מחשבה שונה והכנה רבה;
 • אתר פרויקט, אשר מכיל את חומר ההרצאות, תרגילים וחומרי לימוד נוספים;
 • קבוצת דיונים המאפשרת למשתתפים בקורס לדון בכל נושא רלוונטי ולקבל תשובות מהמרצה;
 • צוות מורים/מדריכים חונכים בכל מרכז מרוחק, המשמש לעזר ללומדים;
 • חומרה ותוכנה מתאימים, אשר יאפשרו העברת ההרצאות.

הדרישות המינימליות הן : לשמוע את המרצה, לראות את שקפיו וכן לחזות בהרצת תוכניות הדגמה המורצות במחשב המרצה, לשלוח שאלות בכתב (ע"י צ'אט) למרצה ולקבל ממנו תשובה.

במסגרת הפרויקט השתמשנו בפס רחב, אשר איפשר הרחבה מעבר לדרישות המינימום. כך ניתן היה גם לראות את המרצה וגם לשאול שאלות קוליות.

במסגרת הפרויקט נצבר ניסיון רב ובוצעו ניתוחים של תוצאות למידה סינכרונית וא-סינכרונית.

המסקנות האופרטיביות ואסטרטגיות הן פרי הניסיון ופרי ניתוח התוצאות שהתמקדו בדרך קיום ההרצאות, קצב העברת החומר, צורת ההכנה של ההרצאות ותרגילים וכן דרישות מינימליות של תשתית החומרה.

כך למשל,
 • נוכחנו בשיפור ניכר בתוצאות כאשר היה "לחץ" של המרצה ושל המורה/מדריך המקומי;
 • העובדה שהלומדים בקורס לא רואים את המרצה אלה רק שומעים אותו לא השפיעה על קצב העברת החומר והמשתתפים לא דרשו לראות את תמונתו בווידאו. הדבר יאפשר בעתיד לעבוד עם רוחב פס קטן יותר;
 • פרקטיקת "קולו של המרצה" מראה שלמשתתפים בקורס חשוב לחוות מגע אישי, ולו גם מרוחק, עם המרצה ולא רק לשמוע הסבר טוב, אשר עשוי להוביל ל"התנתקות" מהשיעור.

במסגרת המצגות נדגים את יכולות המערכת, את החומרים שהיא כוללת ואת הדו-שיח והדיונים שהצטברו משך ההוראה.Visualization AND/OR Activization?
Vladimir Nodelman
Academic Institute of Technology, Holon and Ruppin Institute, Emek-Hefer
nodelman_v@bezeqint.net


Link to the presentation.

Visualization of scientific information last decade became an independent branch of computer science. It has its own notions, methods, criterions etc. One of important areas of its application is education. The learning process must be organized as series of student's activities that are adequate to studying matter. Here comes the bridge: both visualization and activization deal with the same content. Taking in account this common subject educator will be able to achieve better students' knowledge.
One can classify the existing software used in instruction by program dedication:
-General user (Microsoft Excel, Word)
-Professional user (mathematician - MathLab, Mathematica, engineer - AutoCad etc)
-Student (so called "educational software")
In our presentation we shall compare pros and cons of information visualization and organization of students' activities by these software groups. As one of results, it will be shown that not obviously better specialized program lets teach better. Other conclusions predefine recommendations, which were implemented in our program "VisuMatica". Demonstration of this product finalizes current presentation."VisuMatica" and Calculus
Vladimir Nodelman, nodelman_v@bezeqint.net
Yafim Spigel efim@bigfoot.com
Academic Institute of Technology, Holon

Link to the presentation.

The basis of any science including mathematics is a big set of concepts. Dependences between concepts and their characteristics can be found with help of theorems. In order to master these specific sides of mathematics during the learning process a student has to be overloaded with a lot of technical work. Being engaged in this work he often loses connection with the subject itself concentrating on the formal algorithmic side and corresponding training process .Popular computer means are aimed, first of all, for symbolic resolving of mathematical problems.

"VisuMatica"(created by V.N.) is educational software for studying mathematics through active work while using visual models of mathematical objects. The program presented in the report is aimed to draw the student's attention to the qualitative aspect of the studying material.
It gives the learner a possibility to investigate the characteristic of mathematical objects and dependencies between them due to friendly interface and parametric nature of definitions.
As an illustration of mentioned statements, recent paper presents investigation and graph of function of one and two variables. Even short enumeration of "VisuMatica" means dedicated to implementation of this aim is quite impressive: floating tangents, asymptotes, trapezoids,
derivative functions, and integrals; cutting (clipping) planes and slices; isometric, perspective and stereo view on analyzed surfaces; wireframe, smooth and triangulated rendering; zooming, rotations etc.מסע בעקבות קצות החוטים (Follow the Threads):
מאפייני שימוש ב"קבוצות דיון" מקבילות בקורס מתוקשב באלקטרוניקה
מצי אליהו, eliyahu@sdot-yam.org.il
מיקי רונן, mikyr@zahav.net.il
המכון האקדמי טכנולוגי, חולון

קישור למצגת.

הקורס Foundation of Computer System הוא קורס אקדמי מתוקשב הניתן בשנה א במסגרת המחלקה לאלקטרוניקה באוניברסיטת סידני (המחבר היה מעורב בפיתוח הקורס ובהפעלתו במהלך שנת שבתון). בקורס לומדים בכל שנה כ- 300 סטודנטים והוא כולל הרצאות פרונטליות ומעבדות. בשנת 2001 הוצע הקורס לראשונה במתכונת מתוקשבת, שיושמה בסביבת WebCT.
אתר הקורס אפשר נגישות לחומרי הלימוד (תכני ההרצאות), לחומרי עזר למעבדות, לתרגילים ופתרונות ולבחינות משנים קודמות. הקורס המתוקשב כלל מרכיב של סימולציה מקוונת (Circuit Maker) עם תרגילים לכל פרק.
ניתוח עמדות הסטודנטים לאחר תום הקורס העלה שעיקר התרומה של תקשוב הקורס באה לידי ביטוי בזמינות המידע הקשור לניסויי המעבדה (תמונות ושרטוטים של לוחות הניסויים) ובכלי התקשורת המתוקשבת
(Discussions).
התקשורת בין הסטודנטים לצוות ההוראה ובין הסטודנטים לבין עצמם, נוהלה באמצעות קבוצות דיון, שנפתחו, במקביל, ביוזמת הסטודנטים או ביוזמת המרצה.
בתום הקורס בוצע ניתוח מעמיק של כל הפעילות המתוקשבת ושל "קבוצות הדיון" בפרט.
במצגת יוצג מיפוי מרכיב התקשורת המתוקשבת בממדים שונים, ובהתייחס לקשר עם מהלך הקורס, וידונו לקחים שאפשר להפיק ממידע זה לגבי השימוש בקבוצות דיון מקבילות.
סביבה מתוקשבת ל"פורום דיונים"
מרים דגן, dagan@nace.ac.il
מרק אפלבאום, mark7@inter.net.il
מכללה אקדמית להנדסה בנגב

קישור למצגת.

שימוש באמצעים טכנולוגיים בסביבה מתוקשבת מאפשר שיפור היעילות ליישום ההוראה אצל כל המשתתפים בתהליך הלימודי, סטודנטים ומרצים כאחד.
יחד עם זאת סביבה מתוקשבת מחייבת לשנות את דרכי ההוראה המסורתיות או לחפש את הדרכים החדשות.
המכללה האקדמית להנדסה בנגב עוברת תהליך של הרחבת הסביבה המתוקשבת. אחת המטרות בתהליך זה הייתה להפעיל שעות קבלה של חברי סגל אקדמי במקצועות המתמטיקה. לשם כך יזמנו מחקר שבודק את הקשר בין ניצול של שעות הקבלה של מרצים ב"פורום" וההשפעה על הישגי הסטודנטים.
בבדיקה ראשונית של הנושא בהקשר למרצים נמצא כי:
  א) אחוז הסטודנטים המבקרים בשעות הקבלה הפרונטליות ("פנים מול פנים") הוא נמוך מאוד בתחילת הסמסטר וגדל במידה מועטה בשבועות האחרונים של הסמסטר.

  ב) מספר קטן של סטודנטים מנצלים את שעות הקבלה באופן קבוע כאשר הרוב המוחלט לא ניצל אותן אף לא פעם אחת.

  בבדיקה מול הסטודנטים נטענו הטענות הבאות:

  א) שעות הקבלה לא נוחות.

  ב) שעות הקבלה אינן תואמות את הקצב הלימוד. (צמידות להרצאות וכו')

  ג) חרדת החשיפה בפני המרצה.

  על מנת להיענות לפתרון הבעיות והנימוקים שהועלו ע"י המרצים והסטודנטים הוחלט להקים "פורום" ניסיוני. באמצעותו של ה"פורום" ניתן:

  א) לפרסם את השאלות התדירות ותשובותיהן.

  ב) להעשיר את הקורס ע"י דוגמאות ותרגילים נוספים.

  ג) לגלות את נקודות החולשה של הסטודנטים ואת מקורותיהן.


שימוש באמצעים טכנולוגיים מסוג זה מעלה זמינות של חברי הסגל מול הסטודנטים ומנטרל חרדת הסטודנטים מול הסגל.
מחברות וירטואליות וספרים אלקטרוניים כסביבות למידה
עלית אפשטייו, alitep@oumail.openu.ac.il
יואל קלמס, joelkl@oumail.openu.ac.il
האוניברסיטה הפתוחהעיקר הלימוד באוניברסיטה הפתוחה נעשה באמצעות חומרי למידה מודפסים, עשירי טקסט. במרכז לשילוב טכנולוגיות בהוראה מרחוק באוניברסיטה הפתוחה נבדקות עתה אפשרויות שונות של למידה באמצעות מחברת דיגיטלית וטקסטים אלקטרוניים, המדמים לימוד עם כלי הקריאה והכתיבה המוכרים.

הניסוי נעשה בסביבה המשלבת טקסט בעברית עם מדיה מולטימדיאליות מגוונות המוצגות על גבי צג המחשב, ומותאמות ללמידה עצמית דרך דף הבית של הקורס באינטרנט או באמצעות תקליטור. מחברת הלימוד המולטימדיאלית מסייעת למשתמש בדרכים הבאות:
 • קריאה והאזנה סימולטנית לטקסט המוצג על גבי צג המחשב;
 • אפשרות לנווט בין נושאים שונים, ללא צורך בקריאה חוזרת או האזנה לנושאים שאינם רלוונטיים להבנת הנושא;
 • שילוב של חומר הלימוד עם מעבד תמלילים המאפשר כתיבת הערות וסיכומים בתוך הטקסט וריכוזם בקובץ נפרד, לצורך למידה שיתופית, קשר עם המנחה וחזרה על חומר הלימוד;
 • אפשרות להקליט הערות וסיכומים בתוך הטקסט, במהלך הלימוד;
 • אפשרות לשלב קישורים (hyperlinks) בחומר הלימוד לאתרים רלוונטיים באינטרנט, למילון מושגים (glossary), להרחבות ולהסברים;
 • קריאה והאזנה חוזרת, בקלות יחסית, לקטעים מהטקסט הקשים להבנה;
 • הדגשה וסימון של קטעים בתוך הטקסט הדורשים קריאה חוזרת;
 • בחירה בין אפשרויות שונות של הצגת הטקסט על המסך (סוג וגודל הגופן, רווחים בין גופנים ובין שורות, וכד').
השאלה המרכזית שתיבדק היא האם הכלים הדיגיטליים מזמנים דרכי הוראה ולמידה שונות מאלה המקובלות ופותחים פתח ליצירת סביבת למידה חדשה. בניסוי תיבחן השפעתה של טכנולוגיה זו על תהליך ההוראה והלמידה של מגוון נושאים, ויוצגו מספר דגמים של חומרי למידה אשר עושים שימוש באפשרויות הדיגיטליות שתוארו לעיל:
מקראות בקורס בתקשורת, הכוללות אסופת מאמרים עדכנית.
ספר לימוד משולב מדיה בקורס במוזיקה, ובכללן קטעי נגינה, קטעי וידאו, תווים וטקסט.
ספר לימוד בפסיכולוגיה המיועד לסטודנטים עם לקויות למידה, שמשולבים בו אמצעים דיגיטליים המיועדים לסייע ללמידה של סטודנטים אלה.E-LEARNINIG: A NEW APPROACH. SOFTWARE USES SPECTROSCOPIC METHODS FOR ASSIGNING STRUCTURE OF ORGANIC COMPOUNDS.

Recently we developed an Internet multimedia-based software that enables to simplify the learning process of the very central issue in our organic courses, the assignment of a structure for organic compounds. It is composed of two parts: tutorial that teaches the students the needed stages for assigning a structure of a molecule and exercises that help to introvert the needed stages. The tutorial stages are composed from screens that contain spectra, numeric data, texts and structures of molecules. The stages are interactive and the students get a feedback to their actions. At any stage they can use a help text. In addition, the exercise part contains a layout that includes parts of molecules from which the students build the molecule structure. They can use number of hints during the assignment.
Until quite recently, Open University textbooks were the main teaching resource. However, recently in-house expert teams involved from the department of Life Science and multimedia experts from The Unit of Instructional Software and Multimedia Design have started integrating advanced technology into traditional textbook course studies. This opens up a whole new vista for both improving and enriching the teaching/learning process, while preserving the unique advantages of distance learning.קורס מקוון בתחומי מולטימדיה והקמת אתרים
עדן אוריון, אגף מיחשוב, אוניברסיטת חיפה
eorion@univ.haifa.ac.il


במהלך שנת העבודה תשס"א, קמה יוזמה בתחום מולטימדיה באגף המיחשוב באוניברסיטת חיפה, ללמד נושאים בסיסיים בתחומי מולטימדיה ובניית אתרים. בתחילה, הקורסים כללו תריסר מפגשים בנושאי, עיבוד תמונה, בניית אתרים ואנימציה ממוחשבת. הקורסים זכו לביקוש רב בקרב הסגל המנהלי והאקדמי גם יחד.
לאחר שלושה מחזורי הוראה גובש חומר הלמידה בצורה כזו שאפשרה את העלתו לאתר אינטרנט כקורס מקוון.
לבסוף, נכתב חומר הלימודי, נוצרו התמונות ונתפר אתר קורס מתוקשב לחומר הנלמד.

הקורס פותח בחמישה שיעורים בתחומי עיבוד תמונה ושימוש בתוכנת Adobe Photoshop לעיבוד תמונה. בהמשך, שלושה שיעורים בנושא בניית אתרים, שימוש בתוכנת Macromedia DreamWeaver לבניית אתרים ושיעור בנושא "עברית" באינטרנט. לקינוח: ארבעה שיעורים מחויכים בנושא אנימציה ממוחשבת בעזרת תוכנת Macromedia Flash.
בכל שיעור ישנו הסבר על הנושא. שלבי עבודה המלווים בתמונות מסך להקלת הבנת התהליכים וקישורים להורדת התמונות לעבודה (במקומות בהם נדרש). במקביל, בדף הקישורים ניתן למצוא מקורות להורדת התוכנות הנלמדות לעבודה מלאה לתקופת ניסיון וקישורים נוספים להרחבת הידע.
ביצוע נאות של השיעורים המקוונים יאפשר יכולת בסיסית בנושאי עיבוד תמונה ובניית אתרים לכל.
הציבור מוזמן לגלוש לאתרי הקורס ולהפיק ממנו תועלת.
בעתיד, מתוכננת הוספה של שיעורים נוספים לקורס זה או בקורס נוסף "למתקדמים"

ניתן לגשת אל הקורס בשתי שיטות:
דרך כתובת אינטרנט רגילה: http://multimedia.haifa.ac.il/course . בצורה זו ניתן לגשת לאתר הקורס מכל דפדפן ובמרבית מערכות ההפעלה (חלונות, מקינטוש ( בדפדפן Netscape), ולינוקס )בדפדפן Netscape עם פונטים בעברית).
דרך שרת הלמידה מרחוק HighLearn. (http://virtual.haifa.ac.il) בעת הכניסה לשרת יש להכניס שם משתמש multimedia וסיסמא multimedia.WINDS - האוניברסיטה הוירטואלית להוראת התוכן
רבקה אוקסמן ויעל פרץ
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון
arrro01@tx.technion.ac.il

הקדמה
Web based INtelligent Design System - WIND הוא פרוייקט מחקר בתחום התיקשוב אשר מטרתו לארגן מחדש את צורת ותכני הוראת התוכן של בתי הספר לארכיטקטורה של הקהילייה האירופאית ע"י פתוח והתנסות במודלים חדשים של ארגון החומר הלימודי ושיטות ההוראה שלו.

הגישה המסורתית הקיימת להוראת התוכן (ארכיטקטורה ומקצועות העיצוב השונים) מתבססת על הוראת "פרוייקט" במסגרת הסטודיו לתכנון. גישה זו היא עדיין שיטת ההוראה המקובלת ביותר באוניברסיטאות בעולם. במקביל קיימת תוכנית לימודים המאפשרת בחירה של מגוון קורסים עיוניים ומקצועיים שונים אשר מטרתם לתמוך ולספק ידע מקצועי מולטי-דיסציפלנרי לתמיכה בסטודיו לתכנון.
המצב הקיים מעלה מספר בעיות, ביניהן:

 • גישה מתודולוגית להוראת התכן - מאחר ולמוד התכן מתבסס על תכנים רבים ושונים קיים קושי בשלוב תכנים מולטי-דיסציפלנריים. תוכנית הלימודים הקיימת באוניברסיטאות בעולם כיום מתאפיינת בארגון קשיח של תוכנית הלימודים. הקורסים ניתנים כמודולים נפרדים אשר השלוב ביניהם אינו מתאפשר בצורה דינמית וחופשית.
 • סביבת ההוראה של הסטודיו לתכנון -מאחר ושיטת הלמידה מתבססת על הקשר מנחה-מונחה, צורת הלימוד בסטודיו לתכנון אינה מבוססת על ידע מוגדר. זמן הלמידה ותהליך צבירת הידע אצל הלומד אינם מוגדרים ואינם נשמרים וניתנים לניצול מחדש (reuse).

  מטרת המחקר היא לתמוך באינטגרציה של תכני הלימוד השונים לתמיכה בהוראת הפרוייקט. האינטגרציה של תכני הלימוד מתבטאת הן ברמה הארגונית - ארגון מחדש של הסטרוקטורה של תוכנית , והן ברמה והגישה ה-פדגוגית דידקטית - פתוח מודלים להוראה ולימוד.
  הגישה התיאורטית - פורמליזם ה-ICF (בעיה-קונספט-עיקרון)
  WINDS מתבסס על פורמליזם הנקרא (ICF OXMAN, 1996) אשר פותח לתמיכה בחשיבה אסוציאטיבית חופשית המאפיינת את צורת הלמידה והחשיבה היצירתית. הפורמליזם תומך בקשוריות בין קונספטים מילוליים ובין קונספטים אשר צורת ההמחשה שלהם ויזואלית-פיגורטיבית OXMAN, 2001) ).
  טכנולוגיית ה"אינדקס הקונספטואלי" - " CONCEPT INDEX "
  בעקבות פורמליזם זה פותח עיקרון חדשני הנקרא ה"אינדקס הקונספטואלי" - " CONCEPT INDEX " ( 2000 VOSS ET AL ). עיקרון זה פותח ויושם ע"י מכון המחקר הגרמני (GMD) באמצעות טכנולוגיית תיקשוב מבוססת אינטרנט. טכנולוגיה זו תומכת בשני היעדים העיקריים של פרוייקט זה:

  א) פתוח ויישום מערכת תוכנית לימודים דינמית וגמישה המתבססת על סטרוקטורה מודולרית המקושרת אוטומטית באמצעות ה"אינדקס הקונספטואלי".
  ב) תמיכה בגישה פדגוגית - קוגניטיבית להוראת התכן והחשיבה היצירתית בסטודיו לתכנון.

  עיקרון ה-ICF תומך בלמידה אסוציאטבית (OXMAN, 2000 ) באמצעות טכנולוגיה המאפשרת קישוריות בין קונספטים והמחשה ויזואלית, ובין קישוריות בין בעיות ופתרונות קונפיגורטיביים.
  היא תומכת באסטרטגיות למידה עצמאית , בחשיבה יצירתית ולמידה מודעת ע"י המחשה דינמית של בעיות-קונספטים-פתרונות.
  האוניברסיטה הוירטואלית- WINDS - THE VIRTUAL UNIVERSITY
  WINDS הרחיבה גישה זו ופתחה מערכת התומכת בסביבת קישוריות להכנסת התוכן של קורסים אוניברסיטאיים שונים להוראת התבן בתחום האדריכלות, הנדסת בניין והתכנון הסביבתי. חומר ההוראה נאסף ע"י חוקרים מ 23 אוניברסיטאות ברחבי אירופה מ - 10 ארצות שונות. חומר ההוראה מתבסס על עיקרון ה"אינדקס הקונספטואלי" ומאפשר בחירה חופשית וקישוריות אוטומטית.
  תכנים אלו נאספו במהלך השנה הראשונה וינוסו במהלך השנה השנייה והשלישית של הפרוייקט באוניברסיטאות השונות ובטכניון בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים.
  פתוח סביבת התקשוב מתבססת על ניצול של טכנולוגיות של WEB BROWSERS, ו - CAD SYSTEMS . בנוסף פותחו הכלים הספציפיים הבאים: (1997BENTLEY ET AL) BSCW (1999AND OPPERMANN SPECHT) ACE, GORDEN and KARACAPILIDIS 1999)) ZENO (1999 NEMETSCHECK )OPEN.

  כתובת האתר - http://www.winds-university.org/winds-project/Consortium.htm  תקשוב ופדגוגיה: השקפת עולם, הנחיית מורים ופעילויות
  גלעד שפירא, ביה"ס הריאלי העברי בחיפה
  שיזף רפאלי, אוניברסיטת חיפה
  webmaster@hareali-haivri.haifa.k12.il


  מערכת התקשוב בבית הספר (http://www.hareali-haivri.haifa.k12.il) נבנתה על יסוד תפיסת בית הספר כקהילת ידע וערכים - קהילה אשר עוסקת בידע ובערכים מתוך שיתוף ומתייחסת לתהליכים של עיסוק זה באופן רפלקטיבי.

  הפעילות המתוקשבת - הנחות יסוד:
 • פעילות זו מהווה חלק מתהליך הלמידה ולא ספיח.
 • הלימוד המתוקשב שווה ערך ליתר הפעילויות הלימודיות הנהוגות.
 • למפגש הפיסי הגלוי בין המורה לתלמידיו יש ערך רב, והלימוד המתוקשב מסייע לטיפוחו.
 • חשיפת המרחב הסמוי של תהליכי חשיבה והתלבטויות ועידוד חשיבה רפלקטיבית.

  הכלי המתוקשב אשר עומד בהנחות הללו הוא הפורום המאפשר לכל אחד "לדבר" ואף מחייבו לעשות כך, ולקיים דיון "נקי" מכל חשש תגובה קולנית מיידית.

  השלכות:
  חשיבה מחודשת בתחומים הבאים: תפקידו של המורה ושל התלמיד; מהותו של המהלך הלימודי בין הוראה ללמידה; הערכה - כליה ויעדיה. לפיכך נבחרה דרך הנחייה, אשר רואה את התלמידים ואת המורים כחברים בקהילה משותפת ונענית לצרכים שלהם, ואינה מציגה חבילות תפורות בעלות אופי של ספרי לימוד.

  מאפייני הנחיית המורים:
 • קביעת מסגרת מערכתית קבועה למפגשי ההנחיה.
 • הנחייה תהליכית ברמה צוותית ופרטנית על פי הצורך מתוך קשב למטרותיהם והיענות לצרכים השונים באופן דיפרנציאלי.
 • תמיכה מלווה בכל מהלך (ברמה הטכנית והפדגוגית) מתוך חיזוק הבעלות של המורה על יוזמתו.
 • הקניית כלים למתן מענה לשינויים השונים:
  • שילוב תכנית הערכה בפעילות - העלאת המודעות לכלי הערכה שונים ולסוגיה.
  • הבלטת היסוד הערכי הייחודי לפעילות כגון: אחריות ללמידה, שיתוף בידע, חירות הביטוי, מודעות ל- sub-text של האמירות השונות.
  • הקניית מיומנויות של ניהול והנחיית פורומים (ניצול הזדמנויות; קישור בין עמדות, חתירה מתמדת להוספת נדבכים)
  • בניית סילבוס הכולל רציונל, מטרות, פעילויות ודרכי הערכה לפרסום לתלמידים.
  • מיפוי רפלקטיבי של הפורומים והנחיית דיון בתוצאותיו. •   כל הזכויות שמורות ל מיט"ל והטכניון ©