הכנס הארצי השנתי הראשון של מיט"ל
"תקשוב בהוראה אקדמית"

התקיים בטכניון ב- 12.2.02. באתר זה תוכלו למצוא תקצירים, מצגות וקטעי ווידאו של ההרצאות שהוצגו בכנס.Designed by Technion's Tikshuv Support Center (Yousef) כל הזכויות שמורות ל מיט"ל והטכניון ©